Povijest

visitknin-povijest

Prijestolnica hrvatskih kraljeva

Značaj Knina seže u drevna vremena, u osvit civilizacije. Najranija nalazišta na kninskom Spasu datiraju iz neolitika. Prva kultura iz bakrenog doba na širem području Dalmacije otkrivena je upravo u Kninu, također na Spasu. Što se brončanog doba tiče, kninski Spas smatra se jedinim pravim naseljem na čitavom istočnom Jadranu. Knin je jedan od najstarijih gradova u Europi. Status grada imao je još u starom vijeku. Prvo spominjanje Knina (Ninia) kao grada (poleis) događa se 7. godine prije Krista u čuvenoj Strabonovoj Geografiji i Knin je tada jedan od samo četiri delmatska grada. Do danas su od tih gradova preživjeli samo Knin i Solin (Salona). U srednjem vijeku značaj Knina je još veći. Knin je tada prijestolnica hrvatskih kraljeva Svetoslava, Držislava, Dmitra Zvonimira i Petra Svačića. Tokom stoljeća su ga zauzimali Ugari, Turci, Mlečani, Francuzi, Austrijanci, Talijani i Nijemci. U gradu, na kninskom Kapitulu bilo je i sjedište hrvatskog biskupa. Na Kapitulu je urezan i prvi etnički i državno-politički pojam Hrvatske – “Dvx Chroatorvm”. Konačnu slobodu grad je dočekao 5. kolovoza 1995. kada je njegovim oslobađanjem okrunjena veličanstvena vojno redarstvena operacija Hrvatske vojske „Oluja“. U spomen na poginule hrvatske branitelje izgrađen je Spomenik hrvatske pobjede „Oluja 95“.